แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเกมโดยเฉพาะ แนะนำเกมมาใหม่ อัพเดทเกมส์ใหม่ทุกวัน 

เทคโนโลยีโลกเสมือน

เทคโนโลยีโลกเสมือน มีความสำคัญ ที่นำไปสู่ความก้าวหน้า ที่จะกำหนดอนาคตได้

เทคโนโลยีโลกเสมือน คือโลกจำลอง ทางดิจิทัล ทำไมถึงได้ มีความสำคัญ ในอนาคตข้างหน้า?

เทคโนโลยีโลกเสมือน คือสภาพแวดล้อม ของชุมชนออนไลน์ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ สร้างเลียนแบบโลกแห่งความจริง ที่ผู้ใช้โต้ตอบซึ่งกันและกันในโลกเสมือนนี้

โลก Metaverse คืออะไร Metaverse คือโลกเสมือน ที่สร้างขึ้นมา ให้ผู้คนจาก โลกจริงๆได้ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในโลกออนไลน์ เช่นการพูดคุย ท่องเที่ยว บันเทิง และช้อปปิ้ง เสมือนอยู่ในโลกจริง ผ่านตัวตนสมมุติ ซึ่งจะมีรูปร่าง อย่างไรก็ได้

เทคโนโลยีโลกเสมือน

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน มีกี่ประเภท การจำลองเสมือนจริงที่ใช้ในปัจจุบันมี 3 หมวดหมู่หลัก ได้แก่ เพิ่มความเป็นจริงเสมือน (AR), ความเป็นจริงเสมือนแบบผสม (MR) และความเป็นจริงเสมือน (VR)

เทคโนโลยี AR คือโลกของเรา จะกลายเป็นกรอบ ในการวางวัตถุ หรือภาพทุกสิ่ง ที่เราเห็นนั้น อยู่ในโลกจริงๆ ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ เกมโปเกมอนโก

เทคโนโลยีMR คือการรวมของ ทั้งARและVR แต่ยังเป็นที่ น่าเสียดายที่อุปกรณ์ยัง มีอย่างจำกัด การใช้อุปกรณ์ ในMRเช่น แว่นตาแสดงภาพ3มิติ ในปัจจุบัน ความก้าวหน้าที่ ชัดเจนที่สุด คือการวิจัย และพัฒนาการศึกษา สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม

เทคโนโลยีเสมือนจริง vr คือสร้างโลกเสมือน ที่เราเข้าไป อย่างเต็มที่ผ่าน ชุดอุปกรณ์เฉพาะ ทุกสิ่งที่เราเห็น เป็นส่วนหนึ่งของ สภาพแวดล้อม ที่สร้างขึ้นโดย ผ่านภาพ เสียงฯลฯ ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ การฝึกทางการแพทย์ หรือการฝึกทางทหาร

ประโยชน์ของ เทคโนโลยีเสมือนจริง ในปัจจุบัน ได้มีการใช้ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ในหลายภาคส่วนเช่น ความบันเทิง แพทยศาสตร์ วัฒนธรรม การศึกษา และสถาปัตยกรรม เป็นเพียงบางส่วน ที่ใช้ประโยชน์ จากการมาของ เทคโนโลยีนี้

*** มารฝัน ***